CommView 7.1 voor Windows 10

CommView 7.1 voor Windows 10

CommView® for WiFi 7.1 is geschikt gemaakt voor Windows 10. Enkele nieuwe optie’s zijn een vernieuwde “quick filters (Nodes & Channels tabs) “filter packets” (by node, channel, packet type, of data rate) Naartuurlijk is ook de CommView Remote Agent for WiFi vernieuwd.